CDC estimerer Secondary Attack Rate for COVID-19

Secondary Attack Rate for tætte kontakter i USA er under 1%, fremgår der af MMWR fra CDC.

Ifølge Sundhedsstyrelsen smitter den nye coronavirus SARS-CoV-2 ved direkte dråbesmitte fra host eller nys eller ved indirekte kontakt ved sekret fra hænder. Der er nu i hele verden set 90.870 tilfælde af COVID-19, hvoraf der er 10 smittede i Danmark ifølge STPS.

Det er selvfølgelig interessant for nemt SARS-CoV-2 smitter, for at kunne forstå potentialet for smitte. Derfor arbejder epidemiologer verden over på at estimere forskellige tal, der kan fortælle noget om dens smittepotentiale.

Nu har CDC i deres seneste MMWR estimeret det tal, der kaldes for Secondary Attack Rate (SAR). SAR er en størrelse, der er udtryk for sandsynligheden for at personer får COVID-19 infektion, inden for en rimelig inkubationstid efter at have været i kontakt med en person der er smittet med COVID-19.

Ved overvågningen af de smittede patienter i USA, har CDC kunnet estimere disse tal. De har estimeret dem for tætte kontakter og for kontakter der bor i samme hos som den smittede. For tætte kontakter fandt de frem til at SAR var 0,45% for tætte kontakter og 10,5% for medlemmer af samme husstand.

Med andre ord, så vil 0,45% af tætte kontakter til en smittet person, selv kunne blive smittet, mens det drejer sig om 10,5% af medlemmer af samme husstand.

Kilder

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: