COVID-19 i Danmark – Top 8 af flest smittede i verden

Hvis man kigger på antal smittede med COVID-19 pr. million indbyggere er Danmark nu det land med 8. flest smittede.

Worldometers leverer dagligt en oversigt over antal smittede med COVID-19. I Danmark har vi nu 262 smittede, ifølge STPS. Det bringer Danmark på 8. pladsen over flest smittede pr. million indbyggere.

Italien er klart det land der har flest smittede med 167,9 smittede pr. million indbyggere. Kina der har flest smittede i verden kommer på 7. pladsen og lige herefter kommer Danmark.

At Italien er så hårdt ramt, er der formentlig flere forklaringer på. En af dem er at smitten i Italien i starten især gik under radaren, og at dette har medført mindre kontrol med smitten i starten.

Dette har ført til et pres på det italienske sundhedssystem. Det afspejler sig også i en dødelighed på over 6%, hvis man betragter den såkaldte Case Fatility Rate (CFR). Udover det pressede sundhedssystem, kan man også pege på at Italiens befolkningssammensætning er sådan, så at der er mange ældre. Ifølge TV2 er der i Italien mere end 2 millioner italienere der er mere end 85 år gammel. Det er især ældre der trues mest af COVID-19.

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: