COVID-19 i Italien – Se statistik her

JAMA Network har udgivet en infograph der beskriver situationen i Italien med tal.

Italien er hårdt ramt af COVID-19, fordi deres sundhedssystem er så presset. Dette er en af grundende til at Danmark har valgt at lukke samfundet helt ned, for at undgå at ende som Italien.

Det hele startede den 20. februar 2020 da en ung mand blev indlagt i Lombardiet med en atypisk pneumoni. Det viste sig senere at være tale om COVID-19. Kun et døgn senere var der 36 flere tilfælde, og ingen af dem havde haft kontakt til den første patient eller andre der havde haft COVID-19.

Der er indtil videre set 22.512 tilfælde af COVID-19 i Italien pr. 15. marts, hvilket er omtrent en fjerdedel af hvad man konstaterede i hele Kina. Ud af disse var de 2.026 tilfælde blandt sundhedspersonale, svarende til 9%. Der er set 1.625 dødsfald i Italien.

I Kina fandt de, at ca. 80% tilfælde var milde tilfælde, 15% var moderate tilfælde og 5% var svære tilfælde. I Italien har de også set 5% svære tilfælde, men der er set knap 25% moderate tilfælde og dermed kun 70% milde tilfælde. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dette kan skyldes kriterierne for indlæggelse er anderledes i Italien, end i Kina, fordi en indlæggelse som regel tolkes som et moderat tilfælde.

Som I Kina kan man også se at det primært er mænd der rammes i Italien. Cirka 60% er mænd, mens 40% er kvinder.

Aldersfordelingen er, at der stort set ikke ses nogen smittede børn, mens det især er patienter over 50 år der udgør dem der er testet positive. Her er det også værd at huske på, at en del af tilfældene hos børn formentlig er milde tilfælde, som formentlig slet ikke er blevet testet.

Dødeligheden i Italien har været højere end andre steder i verden, formentlig fordi deres sundhedsvæsen har været så presset. Men aldersfordelingen i dødeligheden følger meget samme spor som set i Kina. Der fremgår her, at dødeligheden for patienter over 80 år er knap 20%, hos unge i alderen 30-39 år er den 0,3% og for unge under 30 år er der slet ikke set nogen dødsfald.

Kilder

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: