COVID-19 vs Influenza – Hvad er værst?

Er COVID-19 eller influenza den mest smitsomme sygdom og hvad er mest dødelig? Det kigger vi nærmere på i denne artikel?

Ifølge WHO er der på verdensplan set 82.294 tilfælde af COVID-19 og 2.804 dødsfald, svarende til cirka 3,4%. Alene i Europa er der set 477 tilfælde og heraf 14 dødsfald. Hver dag hører vi om nye lande COVID-19 er smittet til, og i Danmark fik vi det første tilfælde i går.

Skal vi være bange for den nye coronavirus, hvis den smitter til Danmark? Myndighederne maner til ro, og i flere medier sammenligner man med influenza som hvert år kræver tusindvis af dødsfald. Det skal vi kigge lidt nærmere på i denne artikel.

Influenza er en dødelig sygdom

Influenza er nemlig en sygdom vi ser hvert år i Danmark. Og mens den for de fleste ikke er særlig farlig, så fører den for nogle til indlæggelser, respiratorbehandling og i nogle tilfælde til dødsfald. Hvor farlig influenza er, svinger fra år til år.

I år ser det ud til vi har en lav forekomst af influenza. Alligevel har influenza indtil videre krævet 602 indlæggelser på hospitaler i Danmark, og 19 er døde af influenza. Det svarer til cirka 3,1% af de indlagte med influenza.

Går vi tilbage til influenzasæsonen 2017/2018, ser vi et andet billede. Her var Danmark ramt hårdt af influenza. Der var i denne sæson 16.093 danskere der blev testet positiv for influenza, af disse blev 7.667 indlagt på hospitalet og man så en dødelighed relateret til influenza på 2.822 tilfælde. Det svarer til 17,5% af de laboratoriebekræftede tilfælde af influenza.

Det er vigtigt at huske på, at disse tal er udregnet som antal dødsfald i forhold til antallet af laboratoriebekræftede tilfælde af influenza. I virkeligheden er der mange der har influenza, der aldrig har fået taget en laboratorieprøve, og derfor er den reelle dødelighed meget lavere, nok snarere 0,2%. Men det samme gælder for COVID-19, hvor antallet af dødsfald også holdes op mod laboratoriebekræftede tilfælde.

Så dødelig er COVID-19

Den nøjagtige dødelighed af COVID-19 er svært at fastslå, midt i en epidemi. En epidemiologisk undersøgelse af de første 44.672 laboratoriebekræftede tilfælde, viste en Case Fatility Rate (CFR) på 2,3%.

CFR er et udtryk for antallet af dødsfald divideret med antal tilfælde til enhver tid, så dette kan variere. Den samlede CFR i verden er lige nu 2.804 dødsfald divideret med 82.294 tilfælde, svarende til en CFR på 3,4%.

Den kan også variere meget fra land til land, især afhængigt af hvor godt et sundhedsvæsen de har i det enkelte land og hvor presset sundhedsvæsnet har været. Statens Serum Institut (SSI) anslår, at dødeligheden nok snarere er i promillestørrelsen, end så højt. Dette underbygges blandt andet af, at antallet af dødsfald udenfor Hubei provinsen i nogle provinser har været på omkring 0,7%.

Ligesom for influenza skal vi nemlig huske, at mange med milde symptomer nok slet ikke kommer på hospitalet og får taget en laboratorieprøve. Derfor vil antallet af dødsfald blive overestimeret. WHO skønner at dødeligheden ligger mellem 0,3-1%. Den endelige dødsfald finder vi dog først ud af når epidemien er slut.

COVID-19 ser ud til at være lidt mere smitsom end influenza – men mindre end mæslinger

Når man skal vurdere hvor smitsom en sygdom er, kigger man ofte på udtrykket R0. Det er groft sagt et mål for det gennemsnitlige antal smittede, som en enkelt inficeret person kan forårsage i en population, der ikke har været udsat for smitte før. 

Forskellige studier har forsøgt at anslå R0 for COVID-19, og resultaterne lyder på størrelsesordenen 2,5-5,5. Til sammenligning har influenza en R0 værdi på omkring 1,3. Det ser altså ud til at COVID-19 er lidt mere smitsomt end influenza.

Samtidig er det dog vigtigt at understrege, at så smitsomt er COVID-19 heller ikke. Vi kender andre sygdomme der er langt mere smitsomme. For eksempel har mæslinger en R0 på 12-18.

De fleste tilfælde af COVID-19 er milde tilfælde

Endelig skal vi huske på, at ligesom de fleste tilfælde af influenza er milde, så gælder det samme for COVID-19. En epidemiologisk undersøgelse har vist, at ud af de laboratoriebekræftede tilfælde i Kina, så var 80% tilfælde milde. Hertil skal vi regne med mange milde tilfælde, hvor der aldrig er blevet taget en laboratorieprøve.

Sammenligner vi COVID-19 med influenza, så svarer den i dødelighed til en svær influenzasæson. Den smitter lidt mere, men ikke meget. Så selvom vi naturligvis skal have et godt beredskab, der skal begrænse COVID-19 smitten, er det nok ikke en sygdom vi skal gå og være bange for kommer til Danmark.

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: