DSAM udgiver quickguide til coronavirus i almen praksis

De alment praktiserende lægers videnskabelige selskab DSAM har udgivet en quickguide til hvordan coronavirus håndteres i almen praksis.

COVID-19, der er navnet på smitten med den nye coronavirus SARS-CoV-2, er endnu ikke kommet til Danmark. Men de seneste dage er der set tiltagende tilfælde med smittede i Europa, så det er sandsynligt at den også kan komme til Danmark.

For at ruste de praktiserende læger noget bedre til at håndtere disse patienter, har deres videnskabelige selskab DSAM udgivet en quickguide. I det store hele er det et kort resume af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Den kan findes her.

I guiden kommer DSAM til et forslag til hvordan coronavirus kan håndteres. De anbefaler at patienter som har symptomer på COVID-19 og har været eksponeret for mulig smitte, ikke kommer ind i praksis, men gennemfører en telefonkonsultation. Årsagen til dette er at forhindre at andre patienter bliver smittede.

Hvis de alligevel kommer uanmeldt i praksis, anbefaler DSAM at de som udgangspunkt sendes hjem, og gennemfører en telefonkonsultation. Er de for dårlige skal de praktiserende læger have fuldt smittebeskyttelsesudstyr, men det har de endnu ikke fået udleveret.

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: