Sundhedsstyrelsen opdaterer igen retningslinjer for håndtering af COVID-19

Endnu engang opdaterer Sundhedsstyrelsen for håndtering af COVID-19. Kriterierne for hvem der skal testes bliver udvidet.

I Danmark er der ifølge STPS nu 20 smittede med den nye coronavirus SARS-CoV-2, og 286 er i hjemmekarantæne. Der er blevet flere smittede i Danmark, og det øger også risikoen for at der kan ske smitte i Danmark. Derfor har Sundhedsstyrelsen i dag netop opdateret deres retningslinje for håndteringen af COVID-19.

Af retningslinjen fremgår at COVID-19 har en inkubationstid på 2-12 dage, med en mediantid på 5-7 dage. Det smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Der er også mulighed for fækal-oral smitte, men det anses ikke at have betydning for smittespredning. Virus er følsom overfor desinfiktion med ethanol, og menes at have en overlevelsestid på overflader på højst 48 timer.

I forhold til andre coronavira som SARS, smitter COVID-19 relativt tidligt i sygdomsforløbet. Cirka 80% har milde symptomer, og kræver ikke indlæggelse, mens 20% vil formentlig kræve indlæggelse. Af dem vil hver 4. kræve intensiv terapi. Dødeligheden forventes for COVID-19 at ligge omkring 0,3-1%.

Tidligere testede man kun personer der havde symptomer på COVID-19 og samtidig havde været eksponeret for smitte, fx. ved at have været i et af højrisikolandende. Nu udvides med et tredje kriterie:

Indlagte patienter med symptomer på svær, nedre luftvejsinfektion og som er svært klinisk påvirket, herunder behov for fx ilttilskud, uden kendt ætiologi, uanset rejseanamnese

Tredje kritierie for begrundet mistanke til COVID-19

Det betyder at hvis en patient indlægges med tegn til svær nedre luftvejsinfektion, er klinisk påvirket og man ikke kender årsagen, vil man fremover også anbefale at patienten bliver testet. De casedefinitioner Sundhedsstyrelsen anbefaler, læner sig fuldstændig op af dem ECDC anbefaler.

Som noget nyt er det også kun behandlingskrævende patienter der skal indlægges på en infektionsmedicinsk afdeling. De resterende patienter skal henvises til et regionalt udredningsfacilitet, som også er forankret fagligt i en af de regionale infektionsmedicinske afdelinger. Selve testen her kan fx. foregå ved selvtestning.

Kilder:

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: