UpToDate: Tranexamsyre til Traumatisk hjerneskade

UpToDate kommer med ny anbefaling til at give Tranexamsyre ved Traumatisk hjerneskade, hvor GCS er 8-13.

I en ny Practice Changing melder UpToDate ud, om en anbefaling for hvornår der skal gives Tranexamsyre i tilfælde af traumatisk hjerneskade:

For patients with moderate traumatic brain injury (Glasgow Coma Scale greater than 8 and less than 13) presenting within three hours of injury, we recommend immediate administration of tranexamic acid (Grade 1B).

Med andre ord anbefales at give patienter med moderat traumatisk hjerneskade tranexamsyre inden for de første 3 timer efter traumet.

Tranexamsyre er et antifibrolytisk middel, der i nogle tilfælde gives ved patienter med blødning. Der har været usikkerhed omkring hvorvidt midlet kunne gavne patenter med akut traumatisk hjerneskade.

Men et studie der kaldes for CRASH-3 har kigget nærmere på denne problemstilling. Studiet inkluderede 9.000 voksne patienter, der kom i akutmodtagelsen inden for 3 timer efter et hovedtraume og havde en GCS på under 13 eller evidens for intracraniel blødning på en CT scanning. Studiet viste at dem der fik Tranexamsyre inden for de første 3 timer, havde en lavere dødelighed (18,5% vs 19,8%) relateret til hovedtraume sammenlignet med placebo, men fundet var dog ikke signifikant.

Men forskellen viste sig at blive statisk signifikant når patienter med ikke-reagerende pupiller blev ekskluderet. Her var dødeligheden hhv. 11,5% og 13,2%. Og i den subgruppe af patienter der havde mild til moderat traumatisk hjerneskade, var det 5,8% vs. 7,5%.

Baseret på disse resultater har UpToDate valgt at anbefale at give Tranexamsyre ved patienter med moderat traumatisk hjerneskade inden for de første 3 timer efter traumet. De nævner også at Tranexamsyre kan måske også give mening i andre patienter, såsom dem med svær traumatisk hjerneskade og lysreagerende pupiller eller dem med mild traumatisk hjerneskade og intrakraniel blødning, men her er fordelen formentlig mindre.

Kilder

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: