WHO udgiver anbefalinger til COVID-19, baseret på besøg i Kina

For nylig var en gruppe læger fra WHO på besøg i Kina, for at lære mere om COVID-19, dele viden og komme med konkrete anbefalinger.

Turen varede 9 dage fra den 16. til den 24. februar, og bestod af 25 internationale eksperter. De kom fra Kina, Tyskland, Japan, Korea, Nigeria, Rusland, Singapore, USA og WHO. Selve turen kaldes the Joint Mission, og resultatet er der kommet en rapport ud af.

De præsenterer blandt andet en gensekvensanalyse af 104 stammer af COVID-19, der blev isoleret fra patienter fra forskellige steder. Denne analyse viste 99,9% homologi og uden signifikante mutationer. Dette kan indikere at den nye coronavirus ikke har en tendens til let at mutere. Det er vigtigt, blandt andet for sandsynligheden for at man kan blive smittet gentagne gange med COVID-19. Analysen siger dog ikke noget om hvorvidt den nye coronavirus vil mutere, for eksempel næste år. Det vil kun tiden kunne vise.

Der er også i forbindelse med obduktionen af en afdød 50 årig mand taget biopsier fra forskellige organer. Histologisk så lægerne her bilateral diffus alveolær skade med cellulære fibromyxoide eksudater. Der blev også set tegn til Akut lungesvigt (ARDS).

En gensekvens analyse af den nye coronavirus peger på at flagermus er reservoiret for denne virus. Men det dyr der har været mellemvært mellem flagermus og mennesket er endnu ikke identificeret.

WHO understreger også i rapporten, at smitte med COVID-19 sker ved dråbesmitte og indirekte kontakt. Der er ikke rapporteret tilfælde med luftbåren smitte, og hvis det skulle være tilfældet anses det ikke for at være en markant smittevej. Det er påvist at SARS-CoV-2 udskilles med afføringen hos de smittede personer, men den nuværende viden peger ikke på at en fækal-oral-smittevej er signifikant.

Når en person blev smittet i Kina, overvåges de formodede kontakter, som den person har haft kontakt til. Dette med henblik på om de er blevet smittet. Her har lægerne fundet ud af at kun cirka 1-5% af tætte kontakter selv fik infektionen, selvom de har været i nærheden af den smittede.

Det bemærkelsesværdige ved COVID-19 er, at kun få børn bliver smittet og der er stort set ikke set nogen dødsfald ved børn og unge. Det er stadig uvist hvorfor det er sådan.

Så har lægerne også lavet en opgørelse over hvilke symptomer patienterne i Kina havde. Dette er baseret på 55.924 laboratoriebekræftede tilfælde. Her blev der set følgende symptomer:

 • Feber 87,9%
 • Tør hoste 67,7%
 • Træthed 38,1%
 • Ekspektorat 33,4%
 • Åndenød 18,6%
 • Halssmerter 13,9%
 • Hovedpine 13,6%
 • Muskel- eller ledsmerter 14,8%
 • Kulderystelser 11,4%
 • Kvalme eller opkast 5,0%
 • Tilstoppet næse 4,8%
 • Diarre 3,7%
 • Hæmoptyse 0,9%
 • Øjensymptomer 0,8%

Generelt blev der set udvikling af symptomer 5-6 dage efter de blev inficeret. Median inkubationstiden var på 5-6 dage, men spreder sig fra 1-14 dage. De fleste (80%) af de laboratoriebekræftede tilfælde var milde tilfælde. Cirka 13,8% var svære tilfælde og 6,1% kritiske tilfælde. Der er set tilfælde på asymptomatisk infektioner, men de fleste som var asymptomatiske når de blev diagnosticeret, udviklede symptomer senere. Generelt tog det gennemsnitlig 2 uger for milde tilfælde at komme sig over COVID-19, mens det for svære og kritiske tilfælde tog 3-4 uger.

Det var generelt ældre og comorbide pt. der havde den højeste risiko for svær infektion og død. Case Fatility Rate (CFR) blev estimeret til 3,8%. CFR varierede meget fra område til område. For eksempel var den 5,8% i Wuhan, men 0,7% i andre områder af Kina.

Kilder

Andreas Andersen

Jeg arbejder til daglig som læge, og på denne blog vil jeg formidle artikler om sundhed, videnskab og medicin. Målgruppen er både lægmand, men også sundhedsprofessionelle.

You may also like...

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: